آموزشی - آرشیو

ظرفیت استفاده از یارانه حکمت کارت برای بهره مندی از دوره های آموزشی در سال جدید نیز فراهم شد

ظرفیت استفاده از یارانه حکمت کارت برای بهره مندی از دوره های آموزشی در سال جدید نیز فراهم شد

معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی استان هرمزگان گفت: ظرفیت استفاده از یارانه آموزشی کارت‌های حکمت نیروهای مسلح برای بهره‌مندی از دوره‌های آموزشی جهاددانشگاهی استان هرمزگان در سال جاری نیز همانند سال گذشته فراهم شد.

ادامه مطلب