آموزشی - آرشیو

آزمون سراسری استخدامی کادر اداری قوه قضاییه در هرمزگان برگزار می شود
سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان:

آزمون سراسری استخدامی کادر اداری قوه قضاییه در هرمزگان برگزار می شود

سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان از برگزاری آزمون سراسری استخدامی کادر اداری قوه قضائیه در استان توسط این مرکز آموزشی خبر داد.

ادامه مطلب