آموزشی - آرشیو

جامعه امروز نیازمند مهارت آموزی به منظور ایجاد شغل و کارآفرینی است
سرپرست معاونت آموزش جهاد دانشگاهی استان هرمزگان:

جامعه امروز نیازمند مهارت آموزی به منظور ایجاد شغل و کارآفرینی است

سرپرست معاونت آموزش جهاد دانشگاهی استان هرمزگان با بیان اینکه جامعه امروز نیازمند مهارت آموزی به منظور ایجاد شغل و کارآفرینی است، گفت: اکنون وظیفه دوره های آموزشی دیگر آموزش صرف نیست، بلکه این دوره ها در کنار آموزش به مهارت‌آموزی هم می‌پردازد.با این روند افراد پس از پایان رساندن دوره ها علاوه‌ بر اخذ مدرک مورد نظر موفق به کسب مهارت و اخذ گواهینامه‌های مهارتی با مدرک جهاددانشگاهی خواهند شد و دانش‌آموختگان علاوه‌ بر اینکه صاحب شغل می‌شوند در جامعه هم اشتغال‌آفرینی خواهند کرد.

ادامه مطلب