فرهنگی - آرشیو

اولین دوره طرح ملی "سرای امید، ایران" با همکاری سازمان دانشجویان شعبه هرمزگان برگزارشد

اولین دوره طرح ملی "سرای امید، ایران" با همکاری سازمان دانشجویان شعبه هرمزگان برگزارشد

مدیر سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی شعبه هرمزگان از برگزاری اولین دوره طرح ملی سرای امید، ایران از سلسله تورهای دانشجویی امید و مقاومت (تداوم)، با حضور دانشجویان استان هرمزگان در استان کرمان خبر داد. 

ادامه مطلب