فرهنگی - آرشیو

پیش رویداد استارت آپ ویکند دریاچه ارومیه در هرمزگان برگزار شد
با مشارکت جهاد دانشگاهی استان هرمزگان و استان آذربایجان غربی:

پیش رویداد استارت آپ ویکند دریاچه ارومیه در هرمزگان برگزار شد

مسئول سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان اظهار کرد: پیش رویداد استارت آپ ویکند دریاچه ارومیه با مشارکت مرکز رشد واحدهای فناور هرمزگان و معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی هرمزگان در بندرعباس برگزار شد.

ادامه مطلب