فرهنگی - آرشیو

تقدیر از مدیر  اجرایی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران شعبه هرمزگان

تقدیر از مدیر  اجرایی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران شعبه هرمزگان

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی و رئیس مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) با اهدای تقدیرنامه ای مشترک از زحمات و تلاش های متعهدانه  خانم ملیحه شمیران مدیر اجرایی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران شعبه هرمزگان تشکر و قدردانی کردند.

ادامه مطلب