فرهنگی - آرشیو

نقد و بررسی "شب اول هجده سالگی" در چهارشنبه‌های فیلم کانون نما

نقد و بررسی "شب اول هجده سالگی" در چهارشنبه‌های فیلم کانون نما

کانون نما سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی هرمزگان در قالب رویداد فرهنگی چهارشنبه‌های فیلم، هر هفته به اکران یک فیلم همراه با نقد و بررسی آن می‌پردازد که در این هفته شاهد اکران فیلم شب اول هجده سالگی بودیم.

ادامه مطلب