فرهنگی - آرشیو

نشست تخصصی بوم ایران با موضوع فرونشست زمین در هرمزگان برگزار شد

نشست تخصصی بوم ایران با موضوع فرونشست زمین در هرمزگان برگزار شد

به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان هرمزگان و در ادامه سلسله نشستهای بررسی مسائل محیط زیست و منابع طبیعی ایران، نشست تخصصی بوم ایران با موضوع فرونشست زمین ناشی از برداشت آبهای زیرزمینی در استان هرمزگان برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری نشست تخصصی «چالش‌های ازدواج نسل جوان با نگاهی به آسیب‌شناسی رواج ازدواج سفید»

برگزاری نشست تخصصی «چالش‌های ازدواج نسل جوان با نگاهی به آسیب‌شناسی رواج ازدواج سفید»

نشست تخصصی «چالش‌های ازدواج نسل جوان با نگاهی به آسیب‌شناسی رواج ازدواج سفید» که با همت معاونت فرهنگی و کانون برهان سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی هرمزگان برگزار شد.

ادامه مطلب