تجاری سازی فناوری و اشتغال - آرشیو

برگزاری نخستین پیش رویداد چاره جو با محوریت شیلات در مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی هرمزگان

برگزاری نخستین پیش رویداد چاره جو با محوریت شیلات در مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی هرمزگان

سرپرست معاونت فناوری مرکز رشد و واحدهای فناوری جهاددانشگاهی هرمزگان گفت: نخستین پیش رویداد از مجموعه رویدادهای کارآفرینی "چاره جو" با محوریت شیلات  توسط مرکز نوآوری و شتاب دهی جهاد دانشگاهی هرمزگان و اداره کل ورزش و جوانان استان با همکاری اداره کل شیلات استان برگزار شد.

ادامه مطلب
بازدید مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی از کارگاه تولیدی حصیر بافی

بازدید مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی از کارگاه تولیدی حصیر بافی

سرپرست معاونت مرکز رشد و واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی واحد استان و مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان هرمزگان از کارگاه تولیدی حصیر بافی خانم عسکری واقع در شهرستان بندر بازدید کرد.

ادامه مطلب
تفاهم نامه همکاری مشترک جهاد دانشگاهی و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان امضاء شد

تفاهم نامه همکاری مشترک جهاد دانشگاهی و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان امضاء شد

سرپرست معاونت فناوری مرکز رشد و واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی واحد استان هرمزگان از امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک مرکز رشد جهاد دانشگاهی با دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان خبر داد.

ادامه مطلب