تجاری سازی فناوری و اشتغال - آرشیو

جلسه ای هم اندیشی تسهیل گران با مدیر اجرایی  طرح ملی مشاغل خانگی هرمزگان

جلسه ای هم اندیشی تسهیل گران با مدیر اجرایی  طرح ملی مشاغل خانگی هرمزگان

مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در هرمزگان و سرپرست معاونت فنآوری مرکز رشد جهاد دانشگاهی استان از برگزاری جلسه ای هم اندیشی با تسهیل گران بندر عباس  در راستای گام سوم طرح ملی مشاغل خانگی خبر داد.

ادامه مطلب