تجاری سازی فناوری و اشتغال - آرشیو

برگزاری کارگاه کارگاه آموزشی «خلاقیت و تفکر خلاق» در جهاد دانشگاهی هرمزگان
مرکز علمی کاربردی دانشگاه جهاددانشگاهی هرمزگان:

برگزاری کارگاه کارگاه آموزشی «خلاقیت و تفکر خلاق» در جهاد دانشگاهی هرمزگان

مدیر اجرایی مرکز رشد جهاد دانشگاهی، از برگزاری کارگاه کارگاه آموزشی «خلاقیت و تفکر خلاق» در مرکز رشدجهاد دانشگاهی هرمزگان با تدریس هدایت اله دلاکی خبر داد.

ادامه مطلب
همراهی با جهاددانشگاهی در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی ضرورت دارد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان:

همراهی با جهاددانشگاهی در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی ضرورت دارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: هدایت و راهبری “طرح ملی توسعه مشاغل خانگی” با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاددانشگاهی باید قوت بگیرد.

ادامه مطلب