عمومی - آرشیو

آزمون سراسری استخدامی کادر اداری قوه قضاییه در هرمزگان برگزار می شود
سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان:

آزمون سراسری استخدامی کادر اداری قوه قضاییه در هرمزگان برگزار می شود

سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان از برگزاری آزمون سراسری استخدامی کادر اداری قوه قضائیه در استان توسط این مرکز آموزشی خبر داد.

ادامه مطلب
دو انتصاب در جهاددانشگاهی استان هرمزگان

دو انتصاب در جهاددانشگاهی استان هرمزگان

رئیس جهاددانشگاهی استان هرمزگان در حکم های جداگانه آقایان مهدی دهدار و  میلاد رافت به ترتیب به عنوان دستیار ویژه رییس واحد در پیگیری طرح های راهبردی توسعه دریا محور در جهاد دانشگاهی هرمزگان و مامور ویژه پیگیری امور محوله جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان در دفتر مرکزی، منصوب کرد.

ادامه مطلب