عمومی - آرشیو

سرمایه جهاد دانشگاهی هرمزگان، وفاداری به اهدافش است
سرپرست جدید جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان:

سرمایه جهاد دانشگاهی هرمزگان، وفاداری به اهدافش است

سرپرست جدید جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان وفاداری به اهداف و برنامه‌های واحد را سرمایه جهاد دانشگاهی هرمزگان دانست و نسبت به شکوفایی و بالندگی این واحد در آینده ابراز امیدواری کرد.

ادامه مطلب