یک جامعه‌شناس ارتباطات و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس:

لحظه لحظه گزارش حاشیه نشینی در بندرعباس دردناک و پرسوز است

۱۴ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۲ کد : ۵۸۰۵ فرهنگی عمومی
یک جامعه‌شناس ارتباطات و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس در یادداشتی نسبت به انتشار گزارش ایسنا در خصوص " حاشیه‌نشینی در دروازه طلایی اقتصاد کشور" واکنش داد.
لحظه لحظه گزارش حاشیه نشینی در بندرعباس دردناک و پرسوز است

 

به گزارش ایسنا، منطقه خلیج فارس، در متن یادداشت دکتر رضا هاشمی زاده نیز آمده است:

"تلاش گروه خبری ایسنای هرمزگان در بازتابدهی وضعیت و حال و روز حاشیه نشینان فصلی در اطراف بندرعباس، ستودنی و قابل تقدیر است.

اگرچه ماهیت و ساختارذاتی رسانه های متنوع و متکثر جهان امروز بر هسته محوری "اطلاعات به مثابه دانش و آگاهی "متمرکز است اما حداقل در سال های اخیر رسانه های داخلی کشور ما و بویژه تر استانی ها چندان دل درگروی مسئولیت ها و تعهدات وجودی خود نداده اند و می توان روزانه ده‌ها و بلکه صدها خبر را مشاهده کرد که رنگی از جامعه و رنج های آنان درسیاهه واژگان و سپیدی تصاویرش دیده نمی شود.

در وانفسایی که رسانه ها به پشت میزنشینی و تدارک خبرها و گزارش های آماده و خنثی از این رییس و آن مقام و این سازمان و آن موسسه مشغول و مشعوفند طرفه رویداد خبری ارزشمند و حرفه ای رخ می دهد و خبرنگاران اجتماعی ایسنای هرمزگان به میان کسانی می روند که بی سرزمین تر از بادند، نه صدای بلندی دارند و نه قد افراشته و نه حتی نام و نشانی، پابرهنه و زبان درکام.

گزارشی که به مثابه نیشتری به تن آنانی است که خداوندگار وعده های بی پایان و ژست های مخلصانه و شیفتگان دوربین و تیتر اول و شهرت رسانه ای اند. واژه واژه و لحظه لحظه این گزارش خبری دردناک و پرسوز است و یکی داستان پر آب چشم.

در نحله های ژورنالیستیک جهان امروز و دسته بندی های سازمان های رسانه ای خرد و کلان، جریان اصیل روزنامه نگاری مسئول و مردم مدار هم کم خواهان تر است و هم پر دردسرتر، چون قاب نگاهش از اتاق ها و تالارهای پرزرق و برق مدیران و سران و ازما بهتران کنده می شود و تعلقش به درون زخم های ناسور جامعه است.

از بعد طبقه شناسی اجتماعی نیز روزنامه نگاری مردم مدار میل به فرودستان و نادیدگرفته شدگان و درغبار مهجوریت فرورفتگان دارد.جماعت رسانه ای که از بامداد تا شامگاه در پی این رییس و آن مقام بیفتند و دنبال نمد پربهایی بگردند که کلاهی و افزونتر شالی  برگیرند بود و نبودشان از نگاه مردم این پایشگران راستین جامعه یکی است.

ایسنای هرمزگان در این فقره گزارش از دایره بسته انتظار خبری عبور کرده و به میدان اتفاق و به قول فرنگی ها hot zone رفته است تا درکارکردی حرفه ای، راوی قصه های پرغصه مردمی شود که بنابود ولی نعمتان جامعه شوند.

در موضع یک مخاطب و همچنین علاقه داری شیفته رسانه

بابت مسئولیت ورزی، مردم مداری خبری، انگشت فشاری بر نقطه درد پنهان و... به شما رسانه نگاران کوشا و شائق خداقوت و خسته نباشید می گویم و می دانم  همان اندازه که آیینه داری شما در کوی گمنامان حاشیه زی، ماجور این مردمان و خدای آنان خواهد بود مذاق برخی مسندنشینان و اهالی میز و ریاست را تلخ خواهد کرد اما ناخوش آمدگی عده ای در قبال لحظه ای لبخند شادی و شوق "شنیده و دیده شدن"

 مردان و زنان، کودکان و سالخوردگانی که اگرچه سواد و شناسنامه و کفش و حتی قرار و استقرار هم ندارند اما دلشان  اقیانوس یکرنگی، سادگی و محبت است باور کنید به صدها لوح تقدیر و سپاس می ارزد، پایدار بمانید."

کلید واژه ها: حاشیه نشینانایسنا خلیج فارسجهاد دانشگاهی هرمزگان


نظر شما :