انعقاد توافق نامه فی مابین جهاد دانشگاهی هرمزگان و ورزش و جوانان استان۵

انعقاد توافق نامه فی مابین جهاد دانشگاهی هرمزگان و ورزش و جوانان استان

سرپرست جهاد دانشگاهی استان هرمزگان گفت: توافق­نامه ای به منظور...

معرفی سرپرست معاونت آموزشی و معاونت فنآوری مرکز رشد جهاد دانشگاهی هرمزگان۷

معرفی سرپرست معاونت آموزشی و معاونت فنآوری مرکز رشد جهاد دانشگاهی هرمزگان

طی مراسمی با حضور دلپسند سرپرست جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان، سرپرست معاونت...