رئیس جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان:

توانایی حل مسأله نیازمند عبور از مرحله حرف و شعار است

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۰:۱۳ کد : ۴۳۴۸۶ آموزشی تاپ خبر عمومی
رئیس جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان گفت: امروز دیگر دوران حرف و شعار نیست بلکه باید به دنبال عملیاتی کردن وعده ها و حرف ها باشیم زیرا راه حل باز کردن گره تمامی مشکلات عمل به وعده هاست و باید به این موضوع برسیم که توانایی حل مسأله نیازمند عبور از مرحله حرف و شعار است.
توانایی حل مسأله نیازمند عبور از مرحله حرف و شعار است

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان هرمزگان، محمد دل پسند، افزود: با توجه به سخنان  فرمانده محترم منطقه یکم امامت نداجا، مسئولیت سنگینی بر دوش جهاد دانشگاهی هرمزگان قرار داده شد و ما نیز در مجموعه جهاد دانشگاهی به طور قطع  از این موضوع استقبال می کنیم و تلاش و انگیزه مان برای حرکت در مسیر آموزش های کاربردی و علمی نیز دوچندان خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: امروز در دورانی قرار داریم که نباید در حرف و شعار متوقف شویم بلکه باید به دنبال عملیاتی شدن تمامی حرف ها و وعده ها باشیم زیرا راه حل برطرف شدن مشکلات عملیاتی کردن حرف ها است وگرنه با شعار و حرف گرهی از مشکلات حل نمی شود.

وی با اشاره به اینکه تفاهم نامه امروز نداجا و جهاد دانشگاهی گواهی بر عمل کردن به حرف هاست، اضافه کرد: براساس فرمایش مقام معظم رهبری باید در مسیر اقتصاد دانش بنیان و اشتغالزا قدم بگذاریم و با توانمندسازی افراد و مهارت آموزی سعی در پرورش ایده ها داشته باشیم که خوشبختانه مجموعه جهاد دانشگاهی در سراسر کشور با ایجاد مراکز نوآوری و شکوفایی تلاش کرده است تا در مسیر تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری حرکت کند.

دل پسند با بیان اینکه تلاش می کنیم با تمام توان بر ظرفیت های علمی فرهنگی و آموزشی منطقه یکم امامت نداجا اشراف پیدا کنیم و در این مسیر با همه داشته های آموزشی، علمی و فرهنگی خود برای کشف و حل مسأله، همپای عزیزانمان در نداجا خواهیم بود، اضافه کرد: مجموعه جهاد دانشگاهی مشتاق است تا با افتخار همه ظرفیت های ملی حل مساله خود را درخدمت یگانهای عملیاتی نیروهای مسلح از جمله نداجا قرار دهد.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان در پایان با اشاره به اینکه مرکز نوآوری و شکوفایی و نیز مرکز رشد واحدهای فناور جهاد دانشگاهی توان آن را دارد تا ایده های فناورانه را از همان مرحله شکل گیری تا مرحله  تجاری سازی، حمایت کند، عنوان کرد: همواره به دنبال پرورش ایده و کمک به تجاری سازی ایده ها بوده ایم تا با توانمندسازی نوآوران جوان, یاریگر آنها باشیم و بتوانیم گرهی از مشکلات باز کنیم.

کلید واژه ها: جهاد مجموعه جهاد جهاد دانشگاهی دانشگاهی مجموعه جهاد دانشگاهی نداجا حرف مسیر حل


نظر شما :