آیت الله غلامعلی نعیم آبادی، نماینده ولی فقیه در هرمزگان در دیدار با اعضای هیئت رئیسه، کارکنان و هیئت علمی جهاد دانشگاهی استان هرمزگان

۲۵ تیر ۱۳۹۸ ۹

آیت الله غلامعلی نعیم آبادی، نماینده ولی فقیه در هرمزگان در دیدار با اعضای هیئت رئیسه، کارکنان و هیئت علمی جهاد دانشگاهی استان هرمزگان