نخستین دوره بازی دومینو در هرمزگان به پایان رسید

۲۷ مهر ۱۴۰۱ | ۱۰:۲۳ ۸

مدیر سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی شعبه هرمزگان از برگزاری نخستین دوره مسابقات بازی دومینو در دو روز یکشنبه و دوشنبه هفته جاری ۲۴ و ۲۵ مهر ماه در استان هرمزگان خبرداد.