مدرس جهاددانشگاهی بندرعباس بعنوان مدرس برتر هرمزگان انتخاب شد

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲

مراسم تجلیل از مدرسان برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی هرمزگان با حضور دکتر امید، رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور و پیمان دانش‌کار آراسته،معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی، سرپرست جهاد دانشگاهی استان هرمزگان، سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان به نمایندگی از سه مدرس از دانشگاه‌های علمی کاربردی واحدشهرداری قشم، الومنیوم المهدی و جهاددانشگاهی و همچنین به صورت ویژه از دکتر موسی جاودان رییس سابق و دکتر میرزاده رییس فعلی این دانشگاه برگزار شد.