امضای تفاهم‌نامه همکاری میان جهاد دانشگاهی و نیروی انتظامی هرمزگان

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۶

در راستای توسعه فعالیت‌های علمی، فرهنگی و آموزشی؛ جهاد دانشگاهی استان با نیروی انتظامی استان هرمزگان تفاهم نامه همکاری منعقد شد.