صدور مجوز موافقت قطعی شعبه سازمان دانشجویان در استان هرمزگان

۰۹ دی ۱۳۹۷ | ۰۹:۱۹ کد : ۴۳۳۰ فرهنگی
سی و نهمین جلسه شورای مرکزی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی با حضور دکتر طیبی رییس نهاد و رئیس شورای مرکزی سازمان دانشجویان برگزار شد.
صدور مجوز موافقت قطعی شعبه سازمان دانشجویان در استان هرمزگان

 

سی و نهمین جلسه شورای مرکزی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی با حضور دکتر طیبی رییس نهاد و رییس شورای مرکزی سازمان دانشجویان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان، همزمان با برگزاری سی و نهمین جلسه شورای مرکزی سازمان دانشجویان، درخواست های تاسیس شعبه این سازمان بررسی و در این جلسه با اعطای موافقت قطعی به شعبه واحد هرمزگان موافقت شد که پس از شعبه لرستان، واحد هرمزگان دومین شعبه دریافت کننده این مجوز نیز می باشد.

همچنین واحدهای علامه طباطبایی، بوشهر با ارائه درخواست تاسیس شعبه به شورای مرکزی و بررسی آن در جلسه سی و نهم، به این دو واحد مجوز موافقت اصولی تاسیس شعبه سازمان دانشجویان اعطا شد.

کلید واژه ها: سازمان دانشجویانمجوز قطعی


نظر شما :